Romsk bokmässa

Vi är en sammanslutning av organisationer som gemensamt planerar att skapa en årlig romsk bokmässa – en hänförd mötesplats som hyllar romsk litteratur, främjar bildning och läsning samt stimulerar en livlig debatt med romskt perspektiv. 

Vi strävar efter att skapa olika programpunkter som utställningar, seminarier, panelsamtal, Q&A-sessioner, poetiska framträdanden och andra inspirerande evenemang.

Vi öppnar dörrarna för romska författare, bibliotekarier, bokförlag, myndighetsaktörer, journalister och alla som brinner för romsk litteratur och kultur – både från Sverige och internationellt. Vi strävar efter att skapa en inkluderande plattform som sammanför olika intressenter för att hylla, diskutera och utforska den rika världen av romsk litteratur.

Genom samarbete med olika aktörer från den offentliga sektorn, etablerade organisationer och företag strävar vi efter att förverkliga detta evenemang.

Om du är en romsk aktör med ett stort intresse för litteratur och vill vara med i planeringen och genomförandet av evenemanget, är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att samarbeta för att göra denna bokmässa till verklighet.