“Tills lejonen lär sig skriva, kommer historien alltid att glorifiera jägaren” – afrikansk ordspråk

Det digitala romska biblioteket representerar en samling av enskilda romer och organisationer, förenade av en vision att skapa ett bibliotek med aktiv delaktighet och reell inflytande från romer. Detta projekt utgör en kraftfull protest mot hur Malmö stad hanterar sitt romska bibliotek och symboliserar en rörelse mot självbestämmande och egenmakt i frågor som berör romer. Inom kort kommer vi också att lyfta fram de enskilda organisationerna och aktörerna som är nyckeldrivar bakom bibliotekets olika initiativ och projekt.

Projektet strävar efter att etablera en paraplyorganisation där romska organisationer och enskilda aktörer gemensamt driver biblioteket genom demokratiska, formella och professionella arbetssätt. Organisationen delar upp i olika enheter och arbetsgrupper för specifika initiativ och projekt, vilket skapar en dynamisk och effektiv struktur.

Webbplatsen romskabiblioteket.se fungerar som navet i detta digitala bibliotek. Härifrån länkas alla projekt och plattformar, inklusive:

Romska Biblioteksbladet (bladet.romskabiblioteket.se): En e-tidning som bevakar litteratur- och biblioteksfrågor ur ett romskt perspektiv.

Roma Library (romalibrary.com): Den engelska versionen av Romska Biblioteket, med internationell inriktning.

Roma Library Newspaper (news.romalibrary.com): Den engelska versionen av Romska Biblioteksbladet, som också vänder sig till en internationell publik.

Romska Bibliotekets sociala medier: En omfattande närvaro på plattformar som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok och Reddit.

Romska Bibliotekets Online-databas: En databas innehållande böcker, filmer, tidskrifter, noter, avhandlingar och annat material med romskt perspektiv.

Romska Bokmässan: Ett evenemang som firar romsk litteratur och främjar bildning och läsning ur ett romskt perspektiv.

Romska Publishingpriset – en årlig tävling med jurybedömning som hyllar böcker, filmer, digitala tidningar, tidskrifter, publikationer och andra tryckta material som lyfter fram romska frågor och perspektiv på svenska, engelska eller romani chib.

Den första fasen av projektet involverar utvecklingen av webbplatser och en online-databas, med en tidsram satt till den 31 januari 2024. Den andra fasen, planerad till den 19 augusti 2024, inkluderar utvecklingen av en digital bibliotekarie baserad på artificiell intelligens, integrerad med ChatGPT, för att effektivisera sökningar och tips för besökare.

Utöver detta kommer intensiv planering av Romska Bokmässan att inledas från februari, i samarbete med olika organisationer och finansiärer.

Det digitala romska biblioteket står inte bara som en informationsresurs, utan även som en symbol för kampen att synas och höras. Med starka team och avancerade verktyg för online marknadsföring, PR och SEO, är målet att locka tusentals unika besökare dagligen och toppa sökmotorresultaten. Genom att använda både text och multimedia, strävar projektet efter att locka en omfattande och organisk trafik till sina plattformar.

Detta projekt välkomnar samarbete med både romska och icke-romska aktörer och står som ett kraftfullt exempel på hur digitala medier kan användas för att stärka och föra fram minoriteters röster och perspektiv.