Just nu arbetar vi med att skapa en online-databas som innefattar böcker, filmer, tidskrifter, noter, avhandlingar och annat material med romskt perspektiv och ämnen som är relevanta för romer. Plattformen förväntas vara klar senast den 31 januari. Fortsätt att följa oss för uppdateringar!
Vi har skapat ett preliminärt exempel på hur databasen kan se ut, men vi strävar efter att förbättra och anpassa den för bästa användarupplevelse. Vill du delta i utvecklingen av denna databas eller bidra med material och idéer? Kontakta oss gärna via vår kontaktsida.

From Victimhood to Citizenship-The Path of Roma Integration

The Path of Roma Integration – A Debate

Under över två decennier av aktivism i postkommunistiska demokratier, reflekterade András Bíró, en känd ungersk journalist och människorättsaktivist, över romers situation i Östeuropa. Dessa tankar genererade respons från forskare som Nicolae Gheorghe från Rumänien och Martin Kovats från Europeiska kommissionen i Bryssel. Författarna diskuterar utan blygsel konflikten mellan mänskliga rättigheter och ‘traditionell’ romsk kultur, samt utforskar problemen med termen ‘romer’ och romsk politik. Deras text, tillsammans med diskussioner vid en workshop, återfinns i bokens fjärde kapitel och kommer att utgöra en viktig referenspunkt för framtida debatter om pro-romsk politik mitt i Europas kris.

Redaktör:
  • ISBN: 978-615-5225-90-1 paperback
    Utgiven av Kossuth Kiadó, Budapest, distributed by CEU Press

Publiceringsdatum:
  • 2013
    204 sidor, 170 x 225 mm ("6.6 x "8.8)