From Victimhood to Citizenship-The Path of Roma Integration

The Path of Roma Integration – A Debate

Om boken

De nedslående resultaten av över två decennier av aktivism i det förment mer liberala klimatet av postkommunistiska demokratier fick András Bíró, ungersk journalist och berömd människorättsaktivist att att nedteckna sina tankar om situationen för romer i Östeuropa. Dessa tankar stimulerade i sin tur insiktsfulla svar från två forskare inom ämnet: Nicolae Gheorghe, en etnisk rom som bor i Rumänien, och Martin Kovats, bland andra specialrådgivare i romska frågor till Europeiska kommissionen i Bryssel.

Dessa författare drar sig inte tillbaka för att uttrycka raka åsikter, som när de diskuterar den uppenbara konflikten mellan vissa mänskliga rättigheter och vad vissa betraktar som “traditionell” romsk kultur och när de utforskar svårigheter och oklarheter som är implicita i att använda termen “romer”. Respektive meriter hos etniskt baserade romska politiska partier i motsats till ett medborgerligt synsätt undersöks också.

De tre uppsatserna utmanade andra intressenter som diskuterade de brännande frågor som togs upp där vid en workshop, vars destillerade text utgör det fjärde kapitlet i boken. Även om inga enkla lösningar erbjuds, så garanterar de främsta bidragsgivarnas företräde och de livliga efterföljande konferensargumenten att den här boken kommer att bli en prövsten för framtida debatt i en tid då pro-romsk politik står inför ständigt växande hot mitt i krisen i Europa .