From Victimhood to Citizenship-The Path of Roma Integration

The Path of Roma Integration – A Debate

Under över två decennier av aktivism i postkommunistiska demokratier, reflekterade András Bíró, en känd ungersk journalist och människorättsaktivist, över romers situation i Östeuropa. Dessa tankar genererade respons från forskare som Nicolae Gheorghe från Rumänien och Martin Kovats från Europeiska kommissionen i Bryssel. Författarna diskuterar utan blygsel konflikten mellan mänskliga rättigheter och ‘traditionell’ romsk kultur, samt utforskar problemen med termen ‘romer’ och romsk politik. Deras text, tillsammans med diskussioner vid en workshop, återfinns i bokens fjärde kapitel och kommer att utgöra en viktig referenspunkt för framtida debatter om pro-romsk politik mitt i Europas kris.